18.8 C
Ganganagar, IN
Thursday, December 12, 2019

Ang 65 Post 15

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 15
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 15 Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 15 ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਉਰੁ...

Ang 65 Post 14

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 14
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 14 Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 14 ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਸੁ...

Ang 65 Post 13

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 13
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 13 Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 13 ਮਨਹਠਿ ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ਨ ਛੂਟੀਐ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ...

Ang 65 Post 12

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 12
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 12 Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 12 ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ...

Ang 65 Post 11

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 11
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 11 Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 11 ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਦਿੜਾਵੈ ਰੰਗ ਸਿਉ ਬਿਨੁ...

Ang 65 Post 10

Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 10
Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 10 Sri Guru Granth Sahib Ji Arth Ang 65 Post 10 ਜੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤੁ ਲੋਚੀਐ...