Greetings – Miri Piri Diwas Greetings – Miri Piri Diwas

ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ
ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ
ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ
ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵਣ ਜੀ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ
ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.