Hukamnama Ang 623 Vich Karta Purkh Khaloeaa – New A+ Image

Hukamnama Ang 618 Antar Ki Gat Tum Hi Jani Tujh Hi Pahe Nibero
Hukamnama Ang 623 Vich Karta Purkh Khaloeaa Hukamnama Ang 623 Vich Karta Purkh Khaloeaa Hukamnama Sahib (Mukhwak) ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵਿਚਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥ ਵਾਲੁ...

Hukamnama Ang 611 Kar Ishnan Simar Prabh Apna Man Tan Bhaye...

Hukamnama Ang 618 Antar Ki Gat Tum Hi Jani Tujh Hi Pahe Nibero
Hukamnama Ang 611 Kar Ishnan Simar Prabh Apna Man Tan Bhaye Aroga Hukamnama Ang 611 Kar Ishnan Simar Prabh Apna Man Tan Bhaye Aroga Hukamnama Sahib...

Hukamnama Ang 609 Gur Pura Bhetyo Wadhbhagi Maneh Bhaiya Pargasa –...

Hukamnama Ang 620 Durat Gawaiya Har Prabh Aape Sabh Sansar Ubariaa
Hukamnama Ang 609 Gur Pura Bhetyo Wadhbhagi Maneh Bhaiya Pargasa Hukamnama Ang 609 Gur Pura Bhetyo Wadhbhagi Maneh Bhaiya Pargasa Hukamnama Sahib (Mukhwak) ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥...

Hukamnama Ang 604 Aape Aap Vartada Pyara Aape Aap Aapoh –...

Hukamnama Ang 620 Durat Gawaiya Har Prabh Aape Sabh Sansar Ubariaa
Hukamnama Ang 604 Aape Aap Vartada Pyara Aape Aap Aapoh Hukamnama Ang 604 Aape Aap Vartada Pyara Aape Aap Aapoh Hukamnama Sahib (Mukhwak) ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ...

Hukamnama Ang 619 Hamri Ganat Na Ganiya Kayi Apna Bird Pacchan...

Hukamnama Ang 619 Hamri Ganat Na Ganiya Kayi Apna Bird Pacchan
Hukamnama Ang 619 Hamri Ganat Na Ganiya Kayi Apna Bird Pacchan Hukamnama Ang 619 Hamri Ganat Na Ganiya Kayi Apna Bird Pacchan Hukamnama Sahib (Mukhwak) ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ...

Hukamnama Ang 613 Rajan Meh Raja Urjhaeo Manan Meh Abhimani –...

Hukamnama Ang 620 Durat Gawaiya Har Prabh Aape Sabh Sansar Ubariaa
Hukamnama Ang 613 Rajan Meh Raja Urjhaeo Manan Meh Abhimani Hukamnama Ang 613 Rajan Meh Raja Urjhaeo Manan Meh Abhimani Hukamnama Sahib (Mukhwak) ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥...